وبلاگ چک منرضا بقیعی, نویسنده در وبلاگ چک من

رضا بقیعی

در چه زمانی که صادر کننده چک تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد؟

مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر…

اگر موجودی چک کافی نبود چه کنیم ؟

اگر كه فرضاً چكی در اختیار دارید بمبلغ ٢٠ میلیون توماناما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام میشود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و كمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی می‌كنید؟ اكثر قریب به اتفاق افراد ، یكی از این دو اقدام را انتخاب می‌كنند برگشت چک  واریز مبلغ كسری بحساب…

چگونه از جعل چک جلوگيری کنيم؟

8 نکته برای جلوگیری از جعل چک 1- امضاهای خيلی آسان و خيلی پيچيده را فراموش کنيد امضاهای ساده به سادگی جعل می‌شود و امضاهای شلوغ و پیچیده از دقت متصدی بانک در نحوه پیچ و خم‌های امضاء هنگام ازدیاد ارباب رجوع کم می‌کند. همیشه امضاهایتان را با نام و نام خانوادگی خود همراه کنید چرا که دستخط شما حین…