وبلاگ چک منصفحه نخست | وبلاگ چک من

ماده ۶ – دسته‌چک صیادی

(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک صیاد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی…